שעת סיפור עם נשיא המדינה

שעת סיפור עם נשיא המדינה